Zpět na hlavní stránku VýstavySAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2009 – Otevření, Galerie Gaudeamus, Ostrava

2006 – Ruské středisko vědy a kultury při velvyslanectví Ruska, Praha

2005 – Kaple sv. Václava, Znojmo

2002 – Husovický dvorek, Brno

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

2010 – Putovní výstava "Ikona, zření proměněného světa": – Muzeum ukrajinské kultury - SNM Svidník, Slovensko

2011 – Bez hranic II, Minoritský klášter, Opava

2010 – Ostrava z druhé strany, Slezskoostravská galerie, Ostrava

2010 – Muzeum Ratiboř, Polsko

2010 – Putovní výstava "Ikona - teologie v obraze": – chrám „Zvěstování přesvaté Bohorodice“, Praha
– chrám „Svatého Václava a Ludmily“, Třebíč; – chrám „Svaté Barbory“, Dolní Kounice
– Milevský klášter, Milevsko; – Galerie „Bastion“, Tábor; – Městská knihovna Soběslav, Soběslav

2009 – Galerie Souterrain, Praha

2008 – Galerie biskupské rezidence, Hradec Králové

2008 – Muzeum Jeseník, Jeseník

2007 – Galerie Ve Dvoře, Veselí nad Moravou

2007 – Galerie Kinských, Zámek ve Žďáru nad Sázavou

2007 – Amaro jilo, Dům umění, Brno

2007 – Galerie Sedmi, Praha

2006 – Galerijní komplex Roloi, Rhodos, Řecko

2006 – Galerie – „Galerie“, Tetín (u Berouna)

2000 – Výstava diplomových prací, Galerie FaVU, Brno

1999 – Společné téma, Galerie Mánes, Praha

1997 – Výstava studentů FaVU, Galerie Mladých, Brno

1996 – Výstava ateliéru konceptuálních tendencí, Židovská synagoga, Praha

BIBLIOGRAFIE

2. Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Ikona, zření proměněného světa (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2011.

3. Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Ikona, teologie v obraze (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2010.

4. Jana Baudišová, Iveta Kadlecová a kol. Řeč ikon (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2008.

1. Iveta Kadlecová. In: Encyklopedie Who is...(v České republice),

Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG, Zug, Švýcarsko 2007.

5. Jana Baudišová, Iveta Kadlecová. Ikonopisectví v Čechách a na Moravě (kat. výst.). Autorská edice, Brno 2006.

Články v časopisech a novinách