Tajemství

Olej, plátno
(20 x 20 cm)
2011
Projekt "Malovaný rovník"