Soustředění

Akvarel s temperou, plátno
(45 x 40 cm)
2001